Läroverksfejden 2013

On the 17th of April 2013, KG won the debate part of Läroverksfejden against Södra Latin, Norra Real and Östra Real.

Läroverksfejden

In the team was Love Lyssarides, Filip af Malmborg and Ida Andersson